Hoiva- ja palvelukodit – tukea ikäihmisten ja muiden erityisryhmien arkeen

Tavoitteenamme on rakentaa kodinomaisia tiloja, joissa asukkaiden hyvinvoinnista voidaan huolehtia mahdollisimman hyvin. Toimiva, viihtyisä ja turvallinen rakennus luo puitteet hyvälle hoidolle.

Hoivakodit tarjoavat vanhuksille ja ikääntyville ihmisille kodinomaista, tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista turvallisessa ympäristössä. Laitosmaisten käytävien sijaan esimerkiksi yhteisissä tiloissa on panostettu kodinomaisuuteen ja esteettömyyteen, jotta asukkaat pystyvät toimintakykynsä mukaan osallistumaan arjen askareisiin.

Palvelukodit rakennetaan pysyviksi tai tilapäisiksi kodeiksi muun muassa kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille, muistisairaille, vaikeavammaisille ja muille henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja palveluja arjessaan.

Asiantuntijatiimin suunnittelemat hoivatilat – tavoitteena kodinomainen asuminen

Asukkaiden erityistarpeet huomioidaan rakennusprosessissa yksityiskohtaisesti tilan valaistusta ja värimaailmaa myöten. Hyödynnämme suunnitteluvaiheessa monipuolista asiantuntijatiimiä. Esimerkiksi hoiva- ja palvelukotien suunnitteluun osallistuu ryhmä hoitajia ja lääkäri.

Piha-alueet rakennetaan vastaamaan mahdollisimman hyvin asukkaiden toimintakykyä ja tarpeita, jotta ulkoilu mahdollistuisi kaikissa elämänvaiheissa. Turvallinen, aidattu piha ja suojaisa pääsisäänkäynti lisäävät arjen toimivuutta ja mahdollistavat omaisten huomiota herättämättömät vierailut.

Hahmotus- ja muistihäiriöiset sekä apuvälineitä tarvitsevat asukkaat otetaan hoiva- ja palvelukoteja rakennettaessa huomioon muun muassa valaistuksen ja sisävärityksen suunnittelussa ja tilojen kokonaisvaltaisessa selkeydessä. Muistisairailla on hyvä olla mahdollisuus kiertää kehää sekä sisä- että ulkotiloissa.

Viihtyisä asumisympäristö tuo iloa kaiken ikäisille ihmisille. Hoivakodeissa asukkailla on mahdollisuus osallistua pihan ja puutarhan hoitoon. Esteettömät eteistilat ja aidattu piha mahdollistavat ulkoilun myös omaehtoisesti. Piha-alue pyritään sijoittamaan asuinrakennukseen nähden niin, että valvonta onnistuu myös sisätiloista.

Hoiva- ja palvelukotien yhteyteen on mahdollista rakentaa asuntoja myös kevyemmän tuen tarpeessa oleville asukkaille. Asunnot voidaan rakentaa joko varsinaisen hoiva- tai palvelukodin yhteyteen tai erilliseksi rivitaloksi samalle tontille.

Tutustu Mediset Hoivarakentajien toteuttamiin hoivatilahankkeisiin täältä.