Oppikylä on kestävä ja muuntojoustava tapa rakentaa uusi koulu

Moni Suomen kunta ratkoo niukkojen taloudellisten resurssien, kutistuvien asukasmäärien ja väestön ikääntymisen haasteita. Samaan aikaan kunnissa tarvitaan uusia tiloja ja taloja rakennetaan, sillä opetusmuodot ja -tavat muuttuvat. Uudistunut opetussuunnitelma vaatii tiloilta joustavuutta ja oppimisympäristö ulottuu myös luokkahuoneen ulkopuolelle.

Näistä havainnoista syntyi Hoivarakentajien kehittämä Oppikylä: terveellinen, turvallinen ja kustannustehokas kouluratkaisu muuntuviin tilatarpeisiin.

Oppikylä on Aistiystävällinen, hirsirakenteinen oppimisympäristö palvelee paitsi kouluna myös korkean käyttöasteen harrastus- ja tapahtumatilana.

Palveluun kuuluva pedagoginen muutosvalmennus auttaa oppilaita ja opettajia uudistamaan toimintakulttuuriaan samanaikaisesti uudistuvan toimintaympäristön kanssa.

Oppikylä on kaikenkokoisille kunnille sopiva, vuokramalliinkin taipuva ratkaisu muuntojoustavien ja aistiystävällisten oppimisympäristöjen toteuttamiseen.

Kuntien tarpeisiin kehitetty kouluratkaisu

Kuntien tarpeisiin kehitetty Oppikylä-palvelu mahdollistaa muunneltavien, hirsirakenteisten oppimisympäristöjen toteuttamisen palvelumallilla, jossa fyysisen koulutilan uudistamisen ohella valmennetaan tilan käyttäjiä toimintakulttuurin muutokseen.

Hirsirakenteinen oppimisympäristö taipuu yhtä lailla urbaaniin kerrostalokortteliin kuin luonnonkauniiseen maalaismaisemaan.

Kunnalle Oppikylä on aidosti kustannustehokas tapa tarjota tilat koulu- ja lähipalveluille terveellisesti ja turvallisesti. Oppikylän elinkaarijoustava vuokramalli mukautuu tulevaisuuden tilatarpeisiin ilman merkittäviä muutostöitä ja korkean käyttöasteen monitoimitilat palvelevat harrasteryhmiä ja alueen asukkaita myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Oppikylä on innostava kohtauspaikka ja kasvualusta koko kunnalle.

Oppikyläpalvelusta vastaa Mediset Hoivarakentajat Oy. Mukana Oppikylä-yhteistyössä on pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämisen ammattilaisia sekä maailman johtava hirsirakennusten valmistaja Honkarakenne.

Mediset Hoivarakentajat Oy on erikoistunut aistiystävällisten hirsipäiväkotien ja oppimisympäristöjen sekä erityisryhmille suunnattujen hoivakotien ja asumispalveluyksiköiden ammattimaiseen kokonaisvastuurakentamiseen Suomessa. Hoivarakentajien laadukkaan työn tuloksesta nautitaan jo lähes sadassa terveen sisäilman hoiva- ja varhaiskasvatustilassa eri puolilla Suomea.

 


 

Lue lisää Oppikylä-palvelusta: