Tilaelementtirakentaminen – hoivatila nopeasti ja kustannustehokkaasti

Tilaelementtirakentaminen on kustannustehokas, nopea ja turvallinen tapa toteuttaa hoivatilahanke. Tilaelementit valmistuvat kuivissa ja tarkasti säädellyissä tehdastiloissa, jolloin rakentamien on tasalaatuista. Tilaelementtien valmistusaste on tontille toimitettaessa korkea. Tällöin työmaa-aikainen työskentely jää lyhyeksi, mikä osaltaan helpottaa budjetin ja aikataulujen tarkkaa ennakoitavuutta.

Varma tilaelementtitoimitus ja kattava yhteistyöverkosto mahdollistaa nopean reagoinnin asiakkaan tarpeisiin. Tilaelementtien avulla rakennushanke voidaan parhaimmillaan toteuttaa muutamassa kuukaudessa suunnittelusta käyttöönottoon asti.